Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borkowski

Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w latach 1992 do 2012 kierownik Kliniki Urologii. Do głównych obszarów zainteresowań należą uro-onkologia, chirurgia rekonstrukcyjna dróg moczowych oraz BPH (łagodny rozrost stercza). Opublikował ponad 350 artykułów, 95 rozdziałów w książkach, autor lub współautor 270 doniesień na międzynarodowych i 645 krajowych sympozjach i kongresach . Od 1984-1992 Wiceprezes, od 1992-2000 Prezes, a od 2002 – 2015 Przewodniczący Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W latach 1992-2001 był członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) Jest Członkiem Honorowym 7 Towarzystw Naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Odznaczony Medalem Willy Gregoire i Felixa Guyona.