Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borkowski

Konsultant Medyczny MCD, przewodniczący Rady Naukowej Szpitala. Do głównych obszarów zainteresowań Profesora należą uroonkologia, chirurgia rekonstrukcyjna dróg moczowych oraz BPH (łagodny rozrost stercza). Opublikował blisko 250 artykułów i ponad 100 prac popularno-naukowych, jest również autorem 137 referatów i doniesień na Kongresach zagranicznych i 413 wystąpień na zjazdach, sympozjach i zebraniach polskich. Od 1992 do 2000 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Urologicznego, jest członkiem ośmiu zagranicznych i między-narodowych towarzystw urologicznych, w tym Członkiem Honorowym Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.