Badanie Chronix Biomedical: Płynna biopsja może przewidzieć odpowiedź na immunoterapię raka

  • To pierwsze badanie płynnej biopsji w celu przewidzenia odpowiedzi na immunoterapię nowotworową
  • Wysoka dokładność – wskaźnik predykcji pozytywnej (PPV) wynosi odpowiednio 92% i 100% postępująco po jednym i dwóch cyklach
  • Wczesne wykrycie hiper progresji nowotworu spowodowanej terapią
  • Opublikowane w specjalistycznym czasopiśmie naukowym Clinical Cancer Research

SAN JOSE, Calif. & GÖTTINGEN, Niemcy – (BUSINESS WIRE) – firma Chronix Biomedical, Inc., twórca nowatorskiej diagnostyki molekularnej opartej na badaniu krwi (płynna biopsja), ogłasza publikację pozytywnych wyników badania przeprowadzonego przy zastosowaniu swojego testu badającego krążące wolnokomórkowe DNA nowotworowe do przewidywania odpowiedzi na leczenie immunoterapią nowotworową w wielu typach guza litego. Główny autor badań dr Glen J Weiss i wsp.; artykuł został dziś opublikowany internetowo w czasopiśmie Clinical Cancer Research1.

Płynna biopsja a immunoterapia

W ostatnich latach immunoterapia nowotworów zyskała na znaczeniu w wyniku znacznego odsetka pozytywnych przypadków, zaobserwowanych dla wcześniej opornych nowotworów oraz z powodu ogólnych korzyści dotyczących obserwowanej przeżywalności  pacjentów. Istnieje jednak kilka kwestii związanych z tą metodą.

Po pierwsze, podczas immunoterapii onkologicznej zazwyczaj jedynie niewielki procent pacjentów  reaguje na nią lub następuje zwalczenie choroby. Po drugie, w trakcie immunoterapii mogą wystąpić poważne niepożądane skutki, w tym przyspieszenie wzrostu określane jako hiper progresja nowotworu. Po trzecie, immunoterapia nowotworów jest ogólnie bardzo kosztowna, co w konsekwencji niesie wysokie koszty dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, przy wysokim odsetku pacjentów nie reagujących na tą terapię.

W publikacji opisano prospektywne, zaślepione badanie mające na celu sprawdzenie poprawności algorytmu, opartego na zmianach opatentowanego przez firmę Chronix wskaźnika CNI (na niestabilność liczby kopii w genomie), w celu przewidywania odpowiedzi na leczenie po jednym lub dwóch cyklach immunoterapii w przypadku wielu nowotworów. Badanie przeprowadzono na próbkach krwi 56 pacjentów z różnymi typami guza, w tym z nowotworami płuc, nerek, piersi, trzustki, jelita grubego i czerniaka. Wszyscy pacjenci zostali poddani leczeniu immunoterapią, głównie inhibitorami punktów kontrolnych anty-PD1 z jednoczesną chemioterapią2.

W badaniu zwrócono uwagę na trzy ważne kwestie

  • Badanie wykazało, że test Chronixa osiągnął 83% całkowitą dokładność w przewidywaniu odpowiedzi oraz w zwalczeniu/ progresji choroby, a wskaźnik predykcji pozytywnej (PPV) dla progresji nowotworu wyniósł 92% po jednym cyklu immunoterapii. Po drugim cyklu immunoterapii wskaźnik predykcji pozytywnej dla wyniku CNI wynosił 100%.
  • Zaobserwowano sześć przypadków hiper progresji, z których pięć można było zidentyfikować za pomocą wskaźnika CNI znacznie wcześniej niż w przypadku obecnie obowiązującej praktyki obrazowania (sześć – dziewięć tygodni wcześniej).
  • Jeden pacjent z chorobą progresywną, który na podstawie oceny obrazowania został błędnie sklasyfikowany jako pacjent stabilny, został prawidłowo zidentyfikowany za pomocą wskaźnika CNI.

Opracowanie dla Clinical Cancer Research jest pierwszą recenzowaną publikacją opisującą podejście oparte na badaniu CNI firmy Chronix odnośnie immunoterapii i być może pierwszą ze wszystkich strategii monitorowania terapii opartych na ciekłej biopsji, dotyczącej tej klasy leków3.

Badanie wykazało, że oparty na wskaźniku CNI test monitorowania terapii firmy Chronix Biomedical może zidentyfikować progresywnych i hiper progresywnych pacjentów wcześniej niż obecnie dostępne technologie. To może pozwolić lekarzom na wcześniejsze przestawienie progresywnych i hiper progresywnych pacjentów na alternatywne terapie i osiągnąć lepsze wyniki leczenia, ponieważ identyfikacja takich pacjentów przez obrazowanie lub inne metody może potrwać kilka miesięcy. Ponadto fakt, że badanie dokładne przewidziało odpowiedź na leczenie i zwalczenie choroby w przypadku różnych nowotworów oraz u pacjentów poddawanych różnym metodom terapii sugeruje, że test powinien mieć szerokie zastosowanie.

Komentarze do badania

Główny autor badań Dr Weiss tak komentuje:

„Głównym odkryciem jest zdolność testu do wczesnego przewidywania zarówno odpowiedzi jak i zwalczania choroby, zaledwie w trzy lub cztery tygodnie po rozpoczęciu immunoterapii. Ta elastyczność dotycząca wczesnej zmiany terapii w oparciu o dokładne przewidywania ma duży potencjał dla poprawy leczenia wielu nowotworów „.

W zeszłym roku, z dostępnych do tamtej pory danych, przedstawiono wyniki badań na dorocznym spotkaniu American Society of Clinical Oncology4. Do tej chwili Chronix i jego współpracownicy opublikowali i / lub przedstawili wyniki badań pilotażowych dotyczących testów CNI monitorujących przebieg terapii, przeprowadzonych u pacjentów otrzymujących immunoterapię, chemioterapię5 i radioterapię. Wyniki niedawno zakończonych badań pilotażowych, dotyczących raka trzustki oraz raka głowy i szyi, również zostały złożone do prezentacji jeszcze w tym roku na kolejnym spotkaniu naukowym.

Chronix zamierza przeprowadzić szereg większych badań dotyczących poszczególnych chorób nowotworowych. Chce potwierdzić testy oparte na wskaźniku CNI w odniesieniu do zastosowania monitorowania terapii w konkretnych chorobach i wesprzeć wnioski o rejestrację. Pierwsze takie badanie dotyczące przerzutowego nowotworu trzustki, gdzie standardowa ocena leczenia jest szczególnie nieskuteczna, jest już w toku.

Prezes firmy Chronix Biomedical, dr Howard B. Urnovitz, powiedział:

„Cieszymy się, że dzięki publikacji naszego badania w Clinical Cancer Research możemy się w pełni podzielić szczegółami powyższego badania ze społecznością onkologiczną i podkreślić osiągnięte wyniki testu opartego o wskaźnik CNI. Obserwując zachodzące prawie codziennie postępy w immunoterapii nowotworów oczekujemy, że monitorowanie odpowiedzi na terapię będzie miało dodatkowe znaczenie”.

O Chronix Biomedical

Chronix Biomedical, Inc. jest amerykańską firmą zajmującą się diagnostyką molekularną. Opracowuje testy z krwi (płynna biopsja) do badań przesiewowych oraz do monitorowania nowotworów. Testy firmy Chronix wykorzystują opatentowane algorytmy do uzyskania wskaźnika niestabilności liczby kopii (CNI), w drodze sekwencjonowania krążącego wolnokomórkowego DNA nowotworowego (cfDNA). Wskaźnik może być stosowany w prognozowaniu, diagnozowaniu i monitorowaniu odpowiedzi na terapię nowotworową. Już obecnie, w oparciu o niestabilność liczby kopii (CNI), Chronix oferuje dodatkowe przesiewowe testy do diagnozowania raka piersi i raka prostaty.

Więcej informacji na stronie www.chronixbiomedical.com.

Piśmiennictwo

1 Tumor Cell-Free DNA Copy Number Instability Predicts Therapeutic Response to Immunotherapy, Weiss et al . CCR 2017. The publication can be searched on http://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/recent
2 All patients were treated with an approved immunotherapy per the label or under a clinical trial protocol. Patients received anti-PD1 therapy, either pembrolizumab (Merck & Co’s Keytruda(R)) or nivolumab (Bristol-Myers Squibb’s Opdivo(R)), almost all in combination with chemotherapy. Patients with renal cancer or melanoma received interleukin-2, aldesleukin (Nestle’s Proleukin(R)). One patient with melanoma received a combination of an anti-PD1 combined with ipilimumab (Bristol-Myers Squibb’s Yervoy(R)), an anti-CTLA4 antibody.
3 Based on a literature search conducted on behalf of Chronix Biomedical.
4 “Tumor cell-free DNA copy number instability (CNI) predicts therapeutic response to immunotherapy prior to cycle 2” http://meetinglibrary.asco.org/content/166601-176
5 Changes in tumor cell-free DNA copy number instability (CNI) predict therapeutic response in metastatic cancers, Weiss et al, American Association for Cancer Research 2016 Annual Meeting (łącze).

Kontakt

Chronix Biomedical, Inc
Dr Howard Urnovitz, CEO, +1-408-960-2307
hbu@chronixbiomedical.de
lub
Shard Capital Partners LLP
(Corporate Adviser and Broker)
Dr Wang Chong, +44 20 7186 9948
wang.chong@shardcapital.com

 

Źródło: Chronix Biomedical, Inc.

chronix

Podziel się ze znajomymiShare on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Chcesz wiedzieć więcej o płynnej biopsji i naszych testach? Chętnie odpowiemy na Twoje pytania