Informator
dla pacjenta
Testy diagnostyczne
wykrywające występowanie raka
bauble-blue
Ulica Willowa 2/1
00-790 Warszawa
bauble-blue
Tel: +48 22 646 46 97
Fax: +48 22 646 46 63
bauble-blue
biuro@moderncancerdiagnostics.pl
www.moderncancerdiagnostics.pl
www.chronixbiomedical.com
Referencje

CNI Monitor

“Wyniki badań klinicznych zaprezentowane przez Chronix Biomedical pokazały, że po raz pierwszy badanie krwi może dokładnie przewidzieć w jaki sposób organizm pacjenta zareaguje na wybrany rodzaj leczenia onkologicznego.”
The Times, Sierpień 2016

CNI SECOND OPINION (Test Raka Prostaty)

“Test CNI okazał się bardzo pomocny w momencie, gdy myślałem, że czeka mnie obowiązkowa biopsja na raka prostaty.”
Pacjent BM z Londynu
“Ocaliliście moje życie.“
Pacjent AO z Londynu, komentując diagnozę raka prostaty wynikła z testy ChroniX Biomedical, która zaowocwała skutecznym leczeniem

Płynne Biopsje

“Płynne biopsje staną się główną częścią naszej przeciwnowotworowej zbrojowni w przyszłości. Zostaną one wykorzystane do diagnozy, prognozy, a co najważniejsze – do przewidywania, w jaki sposób pacjent reaguje na leczenie. Wszystko dzięki prostemu badaniu krwi.”
Justin Stebbing, profesor medycyny nowotworów i onkologii klinicznej w Imperial College w Londynie i Imperial College Healthcare NHS Trust
“Głęboko wierzę, że testy oparte na systemie Chronix Biomedical stanowią o przyszłości w diagnostyce i leczeniu raka.“
Prof. Piotr Radziszewski, Kieronik wydziału Urologii szpitala MSWiA w Warszawie podczas V Debaty „Zdrowie Polek i Polaków”
Metodologia CNI

Badanie CNI (Copy Number Imbalance) polega na pobraniu od Pacjenta próbki krwi i analizy pod kątem występowania nowotworu. W każdym momencie, w naszej krwi znajduje się ok. 150 milionów fragmentów DNA – – innowacyjna metoda, opracowana przez Chronix Biomedical, pozwala na sekwecjonowanie całego genotypu człowieka i wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: „gains and losses”), pochodzących z komórek nowotworowych. Dzięki temu analizowany jest cały organizm człowieka, zamiast poszczególnych części ciała, jak to ma miejsce w przypadku biopsji tkankowej i technik radiologicznych. Wynik Testu CNI stwierdza prawdopodobieństwo występowania raka u badanej osoby.

Sekwencjonowanie Nowej Generacji (Next Generation Sequencing, NGS) to metoda która pozwoliła naukowcom na ustalenie sekwencji całego ludzkiego genomu. Obecnie takie „mapowanie” można stosować w odniesieniu do znajdującego się we krwi DNA utwalnianego z krążących komórek lub wolnego pozakomórkowego DNA, (cfDNA – ang. cell-free DNA). cfDNA to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA, znajdujące się w krwioobiegu. Fragmenty cfDNA pochodzą z umierających komórek.

 

Ocena CNI może być skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku występowania nowotworu, badaniem skuteczności leczenia onkologicznego oraz badaniem określającym, czy zabieg chirurgiczny usunął całkowicie nowotwór lub czy nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Ocena następuje na podstawie badań przeprowadzonych w odstępach czasowych.

Testy Chronix Biomedical pozwalają na wykrycie raka nawet w jego wczesnej fazie. Badania kliniczne udowodniły ich bardzo wysoką skuteczność, np. w przypadku raka prostaty i raka piersi wynosi ona ok. 92 – 94% (czułość 0,87 – 0,95; specyficzność 0,89 – 0,97). Badanie obarczone jest zatem jedynie niewielkim ryzykiem uzyskania fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich wyników.

 

Jest szczególnie wskazane dla pacjentów z grup ryzyka (zagrożonych genetycznie rakiem), mężczyzn z podwyższonym PSA (zagrożonych rakiem prostaty), kobiet z zagrożeniem raka piersi oraz dla pacjentów przechodzących leczenie onkologiczne lub pozostających w remisji (monitorowanie).

diagnoza z próbki krwi, bez stresu i bólu, zwłaszcza w porównaniu z biopsą

bardzo wysoka skuteczność (ponad 90 %), w porównaniu do innych dostępnych badań diagnostycznych w kierunku nowotworów

metoda nieinwazyjna i bez radiacji, dostępna również dla kobiet w ciąży i karmiących matek

umożliwia wykrycie nowotworu w jego wczesnej fazie, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia

krótki czas oczekiwania na wynik, od 14 do 21 dni

metodologia CNI określa prawdopodobieństwo występowania raka u badanej osoby, prawdopodobieństwo nawrotu lub skuteczność zastosowanej terapii i/lub zabiegów onkologicznych

Skorzystaj z badania

KIEDY:

bauble-blue
W przypadku, gdy pacjent chciałby sprawdzić, czy w jego organizmie toczy się proces nowotworowy. Ważne zwłaszcza dla osób z „grup ryzyka”, zagrożonych zachorowaniem na raka z powodów genetycznych lub dla chorych pozostających w remisji.

 

bauble-blue
W przypadku, gdy pacjent ma podwyższony poziom PSA i istnieje zagrożenie rakiem prostaty – jako badanie potwierdzające, tzw. ‘Test Drugiej Opinii’. Może pomóc w podjęciu decyzji o ewentualnej biopsji a jednocześnie przyspieszyć rozpoznanie nowotworu. Badania przesiewowe PSA mają niską dokładność i często prowadzą do błędnej diagnozy – w przypadku prostaty 80% biopsji (4 na 5 zabiegów) jest niepotrzebnych, gdyż podwyższony poziom PSA nie był spowodowany rakiem prostaty a jedynie na przykład stanem zapalnym. Dzięki testom Chronix Biomedical możemy zwiększyć dokładność obecnej diagnostyki, wzmacniając wczesne wykrywanie nowotworów.

 

bauble-blue
W przypadku podejrzenia zmian w mammografii, USG lub samobadaniu piersi – jako badanie potwierdzające, tzw. ‘Test Drugiej Opinii’. Badanie może pomóc w podjęciu decyzji o ewentualnej biopsji, a jednocześnie przyspieszyć u pacjentek rozpoznanie nowotworu piersi.

 

bauble-blue
Aby zweryfikować skuteczność leczenia onkologicznego – monitoring procesu leczenia z możliwym wskazaniem prawdopodobieństwa skuteczności zastosowanej terapii.

KTO:

bauble-blue
Pacjenci, którzy z powodów genetycznych (lub innych) chcą ocenić prawdopodobieństwo występowania raka. Badanie Chronix Biomedical, w przypadku potwierdzenia zwiększonego prawdopodobieństwa występowania raka, pozwoli lekarzowi podjąć decyzję w sprawie dalszych działań i badań.

 

bauble-blue
Osoby podejmujące leczenie onkologiczne, które chcą na bieżąco monitorować skuteczność podjętej terapii.

 

bauble-blue
Każdy, niezależnie od wieku, płci i stanu zdrowia. Metoda całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna, rekomendowana również dla kobiet w ciąży oraz osób starszych.

JAK:

bauble-blue
Prosta i łatwa metoda polegająca na szybkim pobraniu 16 ml krwi. Bez konieczności stawienia się na pobranie krwi na czczo.

 

bauble-blue
Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.moderncancerdiagnostics.pl i po opłaceniu i otrzymaniu skierowania zgłosić się na badanie do licencjonowanego punktu poboru krwi, z listy punktów dostępnej na stronie www. Można również uzyskać skierowanie na badania od lekarza z listy autoryzowanych lekarzy partnerskich Modern Cancer Diagnostics lub w wyspecjalizowanych Placówkach partnerskich.
Nasze testy

CNI Cancer Screen – Test na obecność raka

Badanie laboratoryjne określające ryzyko występowania raka. Dzięki zwykłemu pobraniu krwi możemy z wielką dokładnością (ponad 90%) wykryć nadwyżki lub ubytki we fragmentach DNA, ściśle związane z występowaniem nowotworu. Wczesne wykrycie jakiejkolwiek formy raka wielokrotnie zwiększa szanse na jego wyleczenie.

Test Raka Piersi

Badanie Potwierdzające (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu zagrożenia rakiem piersi. Badanie Potwierdzające to dodatkowe narzędzie przesiewowe, suplementarne do stosowanych dotychczas metod, a wynik CNI może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu. Test Raka Piersi może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji oraz pozwala pacjentkom uniknąć niepotrzebnych i stresujących sytuacji w oczekiwaniu na kolejne postępowania diagnostyczne.

Test Raka Prostaty

Badanie Potwierdzające (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu podniesionego lub ewoluującego poziomu PSA. Wynik badania może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu w kierunku raka prostaty. Test Raka Prostaty może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji i dolegliwości z nią związanych oraz uboczne skutki, które zabieg biopsji może powodować.

CNI Cancer Monitor – Test na skuteczność leczenia onkologicznego

Delta Dot jest badaniem monitorującym przeznaczonym do bieżącej oceny wyniku leczenia poprzez monitorowanie nowotworowych „odcisków palca” w osoczu krwi w trakcie leczenia. Badanie Delta Dot ma pomóc onkologom w podejmowaniu ważnych decyzji: czy ich pacjenci powinni być nadal tak samo leczeni, czy należy zmienić leczenie na bardziej skuteczne.

test-raka-scenariusz

Badanie krwi Chronix Biomedical, które państwo zamówią, określa prawdopodobieństwo występowania raka w organizmie badanej osoby. Każdy z oferowanych przez Modern Cancer Diagnostics testów kosztuje 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

 

W przypadku zamówienia kolejnego testu (jako badania monitorującego, w terminie do 3 miesięcy od wykonania pierwszego testu) cena wynosi 3.000 zł (trzy tysiące złotych). Cena zawiera pobranie krwi, wszelkie koszty związane z procesem diagnostycznym oraz przekazanie wyniku badania w postaci Raportu Chronix Biomedical.

płynna biopsja pobranie krwi

Jeśli chcecie Państwo zamówić badanie prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją:

1
Proszę wypełnić formularz zamówienia badania d1ostępny na stronie www.moderncancerdiagnostics.pl Jeśli otrzymaliście już Państwo skierowanie na badania od Autoryzowanego lekarza MCD, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu.

 

2
Proszę dokonać wpłaty 5.000 zł na konto: Modern Cancer Diagnostics, City Bank, konto: 86 1030 0019 0109 8503 0014 1121. W tytule zapłaty proszę zaznaczyć: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj zakupionego Testu (np. Test raka prostaty) – można przesłać nam potwierdzenie dokonania zapłaty na adres biuro@moderncancerdiagnostics.com lub czekać na otrzymanie potwierdzenia z naszej strony.

 

3
Wraz z otrzymanym potwierdzeniem zapłaty prześlemy Państwu link do formularza rejestracyjnego oraz Skierowanie na badania, chyba, że otrzymaliście już wypełniony formularz skierowania od lekarza kierującego.

 

4
Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty, należy dokończyć proces rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i wybór punktu poboru krwi – lista autoryzowanych punktów poboru krwi znajduje się na stronie www.moderncancerdiagnostics.pl

 

5
Pacjent powinien zgłosić się do wybranego punktu poboru krwi, w dogodnym dla siebie terminie, wraz ze skierowaniem na badania, potwierdzeniem zapłaty i podpisanym formularzem Świadomej Zgody Pacjenta (załączonym do potwierdzenia zapłaty).

 

6
W ciągu 14-21 dni od daty pobrania krwi, prześlemy wynik upoważnionemu do jego otrzymania lekarzowi kierującemu (upoważnienie to podpisuje wcześniej pacjent). To ten sam lekarz, który wypisał skierowanie (z listy Autoryzowanych Lekarzy lub Konsultant Medyczny MCD), a który na tym etapie skonsultuje z pacjentem wynik badania.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Konsultantem Medycznym MCD lub bezpośrednio z biurem MCD biuro@moderncancerdiagnostics.com lub +48 22 646 4697.

Rada Programowa

wlodzimierz-sawicki

Włodzimierz Sawicki
Prof. dr hab. n. med.

Posiada specjalizację I i II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Obecnie sprawuje funkcję kierownika Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2013-2014 Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

andrzej-brokowski1

Andrzej Borkowski
Prof. dr hab. n. med.

Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w latach 1992 do 2012 kierownik Kliniki Urologii. Do głównych obszarów zainteresowań należą uro-onkologia, chirurgia rekonstrukcyjna dróg moczowych oraz BPH (łagodny rozrost stercza). Opublikował ponad 350 artykułów, 95 rozdziałów w książkach, autor lub współautor 270 doniesień na międzynarodowych i 645 krajowych sympozjach i kongresach . Od 1984-1992 Wiceprezes, od 1992-2000 Prezes, a od 2002 – 2015 Przewodniczący Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W latach 1992-2001 był członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU) Jest Członkiem Honorowym 7 Towarzystw Naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Odznaczony Medalem Willy Gregoire i Felixa Guyona.

Sztab Medyczny MCD

andrzej-brokowski1

Andrzej Borkowski
Prof. dr hab. n. med.

Konsultant Medyczny MCD. Szczegóły powyżej.

wlodzimierz-baranowski

Włodzimierz Baranowski
Prof. dr hab. n. med.

Konsultant Medyczny MCD, specjalista ginekologii i ginekologii onkologicznej. Wieloletni Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przewodniczący Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.W pracy klinicznej największą uwagę poświęca onkologii ginekologicznej, endoskopii ginekologicznej, uroginekologii i endokrynologii ginekologicznej. Autor ponad 300 prac i doniesień zjazdowych. Nagrodzony przez Ministra Zdrowia za działalność na polu naukowym. Członek komitetów redakcyjnych wielu wydawnictw profesjonalnych. Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”

Dyrektor Medyczny MCD

magdalena-marcinkowska

Magdalena Marcinkowska
Mgr analityki medycznej, MBA

Absolwentka Wydziału Farmacji/Oddziału Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, podyplomowych studiów marketingowych na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz studiów Executive MBA w RSM Rotterdam School of Management. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz w branży farmaceutycznej. Współpracuje z kluczowymi Key Opinion Leaderami w polskiej medycynie i farmacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Modern Cancer Diagnostics

 

bauble-blue
Ulica Willowa 2/1
00-790 Warszawa

 

bauble-blue
Tel: +48 22 646 46 97
Fax: +48 22 646 46 63

 

bauble-blue
www.moderncancerdiagnostics.pl
biuro@moderncancerdiagnostics.pl
www.chronixbiomedical.com
Magdalena Marcinkowska, M. Sc. MBA
Dyrektor Medyczny MCD
m.marcinkowska@moderncancerdiagnostics.com

 

Elżbieta Ginalska – Markiewicz
Dyrektor Biura
a.markiewicz@moderncancerdiagnostics.com

 

prof. dr hab. n. med Andrzej Borkowski
Konsultant Medyczny do Spraw Urologii
a.borkowski@moderncancerdiagnostics.com