W obecnej chwili Modern Cancer Diagnostics ma w ofercie cztery różne badania dostępne dla pacjentów i lekarzy w Polsce:

CNI Screen

Test na obecność raka

Badanie laboratoryjne określające ryzyko występowania raka. Dzięki zwykłemu pobraniu krwi możemy z wielką dokładnością (ponad 90%) wykryć nadwyżki lub ubytki we fragmentach DNA, ściśle związane z występowaniem nowotworu. Wczesne wykrycie jakiejkolwiek formy raka wielokrotnie zwiększa szanse na wyleczenie.

Test raka
Więcej informacji
Co robić?

Jeśli należysz do grupy ryzyka zachorowaniem na raka, należy skonsultować się z lekarzem specjalistą – onkologiem.

Masz 3 sposoby działania:

 • Skorzystać z porady w placówce partnerskiej MCD.
 • Skontaktować się bezpośrednio z lekarzem autoryzowanym MCD. Zamów badanie na naszej stronie internetowej.
 • Skontaktować się z lekarzem prowadzącym w wybranej placówce medycznej, najlepiej z listy autoryzowanych lekarzy MCD . Lekarz może się skontaktować ze Sztabem Medycznym MCD, aby omówić wynik badania.

Jeśli otrzymasz skierowanie od lekarza prowadzącego, należy zamówić CNI Screen (test na obecność raka), a następnie udać się na badanie krwi do punktu z listy autoryzowanych laboratoriów MCD.

W ciągu 14-21 dni od realizacji badania lekarz prowadzący otrzyma Twoje wyniki badania i omówi je z pacjentem.

Gdzie będą się odbywać badania krwi? Jak szybko otrzymam wyniki badań?

Badanie, po pobraniu i wysłaniu próbki krwi przez pacjenta będzie się odbywać w certyfikowanym laboratorium Chronix Biomedical w Niemczech.

Wyniki badań będą gotowe w ciągu 14 – 21 dni od daty badania. Wyniki zostaną przesłane do lekarza prowadzącego, z listy autoryzowanych lekarzy Modern Cancer Diagnostics lub do autoryzowanej partnerskiej placówki medycznej.

Test raka prostaty

CNI Second Opinion

Test Raka Prostaty

Badanie Potwierdzające (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu podniesionego lub ewoluującego poziomu PSA. Wynik badania może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu w kierunku raka prostaty. Test CNI Second Opinion może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji i dolegliwości z nią związanych oraz uboczne skutki, które zabieg biopsji może powodować.

Więcej informacji

Badania przesiewowe PSA mają niską dokładność i często prowadzą do błędnej diagnozy – w przypadku prostaty 80% biopsji (4 na 5 zabiegów) jest niepotrzebnych, gdyż podwyższony poziom PSA nie był spowodowany rakiem prostaty a jedynie na przykład stanem zapalnym. Dzięki produktom Chronix Biomedical i dołączenia genetycznego badania krwi do protokołu przesiewowego, możemy zwiększyć dokładność obecnej praktyki diagnostycznej, wzmacniając wczesne wykrywanie nowotworów.

Co robić?

1 Jeśli Twoje badanie krwi wykazało podwyższony poziom PSA, to należy skonsultować się z lekarzem specjalistą – urologiem.

Masz 3 sposoby działania:

 • Skorzystać z porady w placówce partnerskiej MCD.
 • Skontaktować się bezpośrednio z lekarzem autoryzowanym MCD Zamów badanie na naszej stronie internetowej.
 • Skontaktować się z lekarzem prowadzącym w wybranej placówce medycznej, najlepiej z listy autoryzowanych lekarzy MCD . Lekarz może się skontaktować ze Sztabem Medycznym MCD, aby omówić wynik badania.

2 Jeśli otrzymasz skierowanie od lekarza prowadzącego, należy zamówić test CNI Second Opinion, a następnie udać się na badanie krwi do punktu z listy autoryzowanych laboratoriów MCD.

3W ciągu 14-21 dni od realizacji badania, lekarz prowadzący otrzyma Twoje wyniki badania i omówi je z pacjentem.

Mam podwyższony poziom PSA. Dlaczego powinienem przeprowadzić test?

Jeżeli wynik badania w kierunku obecności nowotworu prostaty firmy Chronix (CNI Second Opinion)jest pozytywny, to znaczy, że istnieje dowód na występowanie we krwi fragmentów DNA nowotworu prostaty. A więc istnieje statystyczne prawdopodobieństwo na występowanie nowotworu prostaty i należy zaplanować biopsję. Jeżeli wynik badania jest negatywny, to istnieją mocne dowody, że podwyższony poziom PSA we krwi występował z powodu innego schorzenia, a nie nowotworu prostaty. (Stan przednowotworowy [PIN] nie jest tak dokładne diagnozowany).

Wynik badania może być ujemny również dlatego, że guz jest zbyt mały lub jest w stanie przednowotworowym, co uniemożliwia wykrycie nawet podczas biopsji tkankowej. Twój lekarz prowadzący może zlecić ponowne badanie w ciągu najbliższych czterech do sześciu miesięcy.

Jeśli wynik badania w kierunku nowotworu prostaty firmy Chronix (CNI Second Opinion) jest pozytywny na obecność nowotworowego DNA, co powinienem zrobić?

Jeśli wynik badania w kierunku występowania raka prostaty firmy Chronix (CNI Second Opinion)  jest pozytywny, tzn. jeśli są dowody na występowanie we krwi DNA powiązanego z nowotworem prostaty, to istnieje statystyczne prawdopodobieństwo na wystąpienie raka prostaty i te wyniki są podstawą do zaplanowania potwierdzającej biopsji.

Jeśli wynik biopsji na obecność komórek nowotworowych jest dodatni, ważnym elementem określającym możliwości leczenia jest zrozumienie, jak daleko nowotwór się rozwinął, tzn. stopień zaawansowania nowotworu.

Jakie są stadia zaawansowania nowotworu prostaty?

Po biopsji, nowotwór będzie początkowo klasyfikowany w skali Gleasona. Liczba ta, między 2 i 10, wskazuje jak bardzo tkanka raka różni się od prawidłowej tkanki gruczołu krokowego i informuje, jak szybko rak może rosnąć. Jeśli rak otrzyma 4 lub mniej w skali Gleasona, większość organizacji lekarskich zaleca wstrzymanie się przed wykonaniem jakichkolwiek dalszych badań, takich jak tomografia komputerowa lub skany PET.

W istocie, nowotwory o niskim stopniu złośliwości wykryte u starszych mężczyzn często rosną tak wolno, że leczenie może spowodować więcej szkody niż choroba! Leczenie może również być niewskazane, jeśli występują inne, bardziej poważne choroby. Jeśli wynik w skali Gleasona to 5 lub wyższej, zarówno tomografia komputerowa jak i skany PET mogą pomóc określić dokładną lokalizację, wielkość i ewentualne rozprzestrzenianie się nowotworu. Sposoby leczenia obejmują radioterapię i chirurgiczne usunięcie gruczołu krokowego (radykalnej prostatektomię). Jeśli nowotwór już się rozprzestrzenił na otaczające tkanki miękkie, kości i / lub węzły chłonne, skan pomoże zidentyfikować obszary wymagające leczenia. W tym stadium, radioterapia i / lub chemioterapia mogą być konieczne, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby nowotworowej.

Gdzie będą się odbywać badania krwi? Jak szybko otrzymam wyniki badań?

Badanie, po pobraniu i wysłaniu próbki krwi przez pacjenta będzie się odbywać w certyfikowanym laboratorium Chronix Biomedical w Niemczech.

Wyniki badań będą gotowe w ciągu 14 – 21 dni od daty badania. Wyniki zostaną przesłane do lekarza prowadzącego, z listy autoryzowanych lekarzy Modern Cancer Diagnostics lub do autoryzowanej partnerskiej placówki medycznej.

CNI Second Opinion

Test Raka Piersi

Badanie Potwierdzające (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu zagrożenia rakiem piersi. Badanie Potwierdzające to dodatkowe narzędzie przesiewowe, suplementarne do stosowanych dotychczas metod, a wynik CNI może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu. Test CNI Second Opinion może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji oraz pozwala pacjentkom uniknąć niepotrzebnych i stresujących sytuacji w oczekiwaniu na kolejne postępowania diagnostyczne.

test raka piersi
Więcej informacji
Co robić?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości badania piersi (samokontrola lub mammografia) należy skonsultować się z lekarzem specjalistą – ginekologiem

Masz 3 sposoby działania:

 • Skorzystać z porady w placówce partnerskiej MCD.
 • Skontaktować się bezpośrednio z lekarzem autoryzowanym MCD Zamów badanie na naszej stronie internetowej.
 • Skontaktować się z lekarzem prowadzącym w wybranej placówce medycznej, najlepiej z listy autoryzowanych lekarzy MCD . Lekarz może się skontaktować ze Sztabem Medycznym MCD, aby omówić wynik badania.

Jeśli otrzymasz skierowanie od lekarza prowadzącego, należy zamówić test CNI Second Opinion, a następnie udać się na badanie krwi do punktu z listy autoryzowanych laboratoriów MCD.

W ciągu 14-21 dni od realizacji badania lekarz prowadzący otrzyma Twoje wyniki badania i omówi je z pacjentką.

Gdzie będą się odbywać badania krwi? Jak szybko otrzymam wyniki badań?

Badanie, po pobraniu i wysłaniu próbki krwi przez pacjenta będzie się odbywać w certyfikowanym laboratorium Chronix Biomedical w Niemczech.

Wyniki badań będą gotowe w ciągu 14 – 21 dni od daty badania. Wyniki zostaną przesłane do lekarza prowadzącego, z listy autoryzowanych lekarzy Modern Cancer Diagnostics lub do autoryzowanej partnerskiej placówki medycznej.

KTÓRE KOBIETY POWINNY PODDAĆ SIĘ BADANIU FIRMY CHRONIX DIAGNOZUJĄCEMU OBECNOŚĆ NOWOTWORU PIERSI?

Wszystkie kobiety z grupy ryzyka raka piersi, u których prawdopodobieństwo zachorowania jest zwiększone, a także te, które z powodów genetycznych chcą sprawdzić zagrożenie chorobą nowotworową.

Płynna biopsja jest badaniem szczególnie wskazanym dla:
• kobiet, które w wyniku badania piersi (mamografia lub samokontrola) wykryły u siebie podejrzane zmiany,
• kobiet, u których w rodzinie występowały zachorowania na raka piersi przed 50 rokiem życia, lub nowotwór piersi u co najmniej 2 osób, zwłaszcza u siostry lub matki,
• kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną lub hormonalną terapię zastępczą, u których w rodzinie zdarzały się przypadki zachorowań na raka piersi,
• młodych kobiet zamierzających stosować antykoncepcję hormonalną, jeżeli pojawiły się u nich jakiekolwiek zmiany w piersiach,
• kobiet mających jakiekolwiek zmiany w piersiach lub jajnikach, u których w rodzinie bywały przypadki zachorowań na raka.

Badanie krwi firmy Chronix (Płynna Biopsja) pomoże ocenić zagrożenie oraz pozwoli lekarzowi podjąć w pełni świadomą decyzję w procesie diagnostycznym.

JAKIE SĄ CZYNNIKI RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI?

Czynniki ryzyka nie mogą bezpośrednio wywołać nowotworu, ale mają znaczący wpływ na jego rozwój. Zaliczamy do nich:

Wiek – bardzo duży wzrost zachorowań na raka piersi występuje powyżej 35 roku życia. Ponad połowa z nich zdarza się u kobiet pomiędzy 50. a 70. rokiem życia.

Czynniki dziedziczne – u kobiet, u  których w  rodzinie zdarzały się przypadki raka piersi występuje zwiększone ryzyko zachorowania. Najbardziej prawdopodobne  zagrożenie nowotworem ma miejsce u kobiet, których siostra bądź matka zachorowały na raka piersi, zwłaszcza przed 50. rokiem życia.

Pojawienie się pierwszej i ostatniej miesiączki – u kobiet, które zaczęły miesiączkować przed 12. rokiem życia, a zakończyły miesiączkowanie po 55. roku życia istnieje zwiększone ryzyko rozwoju raka piersi.

Napromienienie piersi w przeszłości – u kobiet, które musiały być poddane np. napromienianiu z powodu nowotworu umiejscowionego w klatce piersiowej i napromieniana była między innymi pierś, istnieje zwiększone ryzyko zachorowania.

Brak potomstwa lub późny wiek urodzenia pierwszego dziecka – zwiększone ryzyko rozwoju raka piersi dotyczy kobiet, które nigdy nie rodziły lub urodziły pierwsze dziecko po 30. roku życia.

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej –u kobiet, które stosują tabletki antykoncepcyjne na bazie estrogenów, istnieje nieznacznie zwiększone ryzyko rozwoju raka piersi. Hormonalna terapia zastępcza – generalnie zwiększa ryzyko, natomiast stosowana w minimalnych dawkach i pod odpowiednią kontrolą, jest bezpieczna.

Karmienie piersią – u kobiet, które karmiły piersią dzieci, szczególnie przez okres 2 lat istnieje nieznacznie zmniejszone ryzyko rozwoju raka piersi.

Alkohol – istnieje bezpośredni związek między spożyciem alkoholu a zachorowaniem na raka piersi. Już w przypadku wypicia 1 drinka dziennie, ryzyko nieznacznie wzrasta. W przypadku wypijania 2 do 5 drinków dziennie, ryzyko jest 1,5 razy większe niż u kobiet, które nie piją alkoholu wcale.

Nadwaga lub otyłość – wiążą się ze zwiększonym ryzykiem raka piersi, zwłaszcza gdy kobieta przybiera na wadze wskutek stresu.

Brak ćwiczeń fizycznych – wysiłek i ruch zmniejszają ryzyko raka piersi

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA BIOPSJI?

Wskazaniem do wykonania biopsji są zmiany wykrywalne podczas badania palpacyjnego piersi (podczas samokontroli) takie jak:

 • zmiany, które mogą być nowotworowymi – głównie należy brać pod uwagę asymetrię, brak przesuwalności, twardość, nieregularne obrysy a także  zaciągnięcia lub owrzodzenia występujące na skórze,
 • zmiany, które mogą być wznową leczonego uprzednio nowotworu,
 • powiększenie węzłów chłonnych na skutek przerzutów,
 • wszelkie guzowate zmiany u kobiet o zwiększonym rodzinnym ryzyku zachorowania na raka piersi.

Wskazaniem do biopsji są także  zmiany wykrywane jedynie metodami obrazowymi (mammografia i USG)  przy negatywnym wyniku badania palpacyjnego.

Zanim jednak kobieta wspólnie z lekarzem podejmą decyzję o wykonaniu biopsji warto jest wykonać Test Drugiej Opinii (CNI Second Opinion), które potwierdza występowanie nowotworu jednocześnie pozwalając uniknąć wykonywania niepotrzebnych biopsji.

JAKA JEST WIARYGODNOŚC BIOPSJI?

Wynik biopsji nie zawsze daje odpowiedź dotyczącą charakteru guza. Jeżeli mamy do czynienia na przykład z torbielą, wówczas już w trakcie biopsji można to wstępnie ocenić na podstawie zaaspirowanej treści. Podobnie jeśli mamy do czynienia z guzem. Wynik biopsji bywa w 20-30 % nie diagnostyczny, co oznacza, że pobrana ilość materiału może być niewystarczająca dla patomorfologa do postawienia diagnozy. W takiej sytuacji biopsję należy powtórzyć. Jeśli wynik biopsji wskazuje na występowanie zmiany o charakterze podejrzanym, potrzebna jest konsultacja onkologiczna.

Dzięki „Płynnej Biopsji” firmy Chronix Biomedical można uzyskać dokładną informację czy w organizmie toczy się proces nowotworowy.  Testy firmy Chronix Biomedical charakteryzują się bardzo wysoka dokładnością pozwalającą jednoznacznie stwierdzić obecność nowotworu.

JAK CZĘSTO WYSTEPUJE RAK PIERSI?

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet zarówno w Polsce jak i na świecie. Stanowi on  około 23% ogółu zachorowań na nowotwory u kobiet.  Liczba zachorowań na raka piersi ciągle wzrasta. Szacuje się, że w 2002 roku rozpoznano na świecie ponad 1 150 000 nowych zachorowań na raka piersi, w 2007 roku liczba ta wzrosła już do około 1 300 000, a blisko 400 000 osób zmarło z tego powodu.

Rak piersi jest drugim najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym po raku płuca. W związku ze znacząco lepszym rokowaniem niż to ma miejsce w raku płuca, rak gruczołu piersiowego jest najbardziej rozpowszechnionym nowotworem w skali świata, a pacjentki chorujące z tego powodu stanowią około 34% ogółu kobiet żyjących z nowotworami. Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta wraz z wiekiem. Największą liczbę zachorowań na nowotwory złośliwe piersi rejestruje się między 50. i 69. rokiem życia, a więc w grupie, do której skierowane są populacyjne badania przesiewowe. Im szybciej zostanie wykryty rak piersi tym większe są szanse na jego całkowite wyleczenie.

JAK MOŻNA SIĘ UCHRONIĆ PRZED RAKIEM PIERSI?

Istotnym aspektem profilaktyki pierwotnej raka piersi jest próba wpływu na czynniki potencjalnie modyfikowalne czyli:  zmniejszenie zawartości tłuszczu w diecie, zmniejszenie spożycia mocnego alkoholu, zwiększenie podaży kwasu foliowego, długotrwałe karmienie piersią, utrzymywanie należnej wagi ciała, zwiększenie aktywności fizycznej oraz próba eliminacji znanych czynników ryzyka takich jak doustne środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia zastępcza.

Przede wszystkim jednak należy wykonywać regularne badania diagnostyczne  a więc:

samokontrolę piersi przeprowadzaną co miesiąc, mammografię u kobiet w wieku 50-69 lat wykonywaną raz w roku. Uzupełniającym badaniem w diagnostyce zmian stwierdzanych innymi metodami w piersiach jest Ultrasonografia (USG).

Wszystkie niepokojące zmiany wykryte w badaniach diagnostycznych są wskazaniem do wykonania biopsji. Zanim jednak zostanie wykonana biopsja warto się zdecydować na wykonanie  CNI Second Opinion (Testu Drugiej Opinii)  firmy Chronix Biomedical, który potwierdzi bądź zaprzeczy obecności komórek nowotworowych w organizmie.

DLACZEGO NIE WARTO ODKŁADAĆ BADAŃ PIERSI NA PÓŹNIEJ?

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem kobiecym na świecie. Każdego roku na raka piersi zapada 12 tysięcy Polek, a milion znajduje się  w grupie ryzyka. Raka piersi należy jak najszybciej wykryć, gdyż wczesna diagnoza umożliwia jego wyleczenie. Często się zdarza, że kobiety nie chcą „ruszać” wykrytej zmiany. Nic bardziej mylnego. Strach jest złym doradcą powodującym, że kobiety odwlekają termin wizyty u lekarza. Natomiast nieruszany nowotwór stale się powiększa. Mozę też dawać przerzuty do innych narządów czyli do płuc, wątroby, kości czy mózgu. Wówczas możliwości leczenia onkologicznego są ograniczone i nie dają gwarancji wyleczenia.

KIEDY NAJLEPIEJ PRZEPROWADZAĆ SAMOBADANIE PIERSI?

Samobadanie piersi najlepiej przeprowadzać w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego, najlepiej pomiędzy 5 a 10 dniem cyklu licząc od pierwszego dnia miesiączki. U kobiet, które stosują antykoncepcję hormonalną samobadanie piersi należy robić podczas przerwy w przyjmowaniu tabletek. W tym czasie piersi są miękkie, a ich dotyk nie sprawia bólu.

JAKIE OBJAWY MOGĄ WSKAZYWAĆ NA WYSTĘPOWANIE NOWOTWORU PIERSI?

Objawy raka piersi zależą w dużej mierze od jego stopnia zaawansowania. W stadium początkowym rak piersi przebiega bezobjawowo i jest rozpoznawany na ogół przypadkowo jako twardy guzek w piersi, który można wyczuć przez dotyk. Dzięki badaniom  obrazowym piersi, raki piersi są rozpoznawane już w stadium przedobjawowym. U większości chorych na raka piersi pierwszym objawem jest niebolesny guz zlokalizowany najczęściej w kwadrancie górnym zewnętrznym a  najrzadziej w dolnym wewnętrznym. Umiejscowienie zmiany pierwotnej po stronie lewej jest częstsze. Niepokój powinien budzić także wyciek z brodawki zwłaszcza jeżeli towarzyszy on guzkowi. Innymi objawami raka piersi mogą być:  asymetria sutków, wciągnięcie brodawki, owrzodzenie brodawki lub skóry piersi, guzki dodatkowe w okolicy, ból bez uchwytnych przyczyn, niewielkiego stopnia pogrubienie skóry, obraz skórki pomarańczy oraz świąd lub pieczenie brodawki. Rozwijającemu się rakowi towarzyszy w wielu przypadkach powiększenie pachowych węzłów chłonnych po stronie zajętej piersi, a w dalszych etapach powiększenie węzłów szyjno-nadobojczykowych. Objawami tzw. raka zapalnego piersi jest szybko narastający obrzęk skóry, połączony z jej zaczerwienieniem, nadmierną ciepłotą skóry i jej bolesnością.

Wszystkie te objawy są wskazaniem do wykonania testu CNI Second Opinion,  firmy Chronix Biomedical, który potwierdzi bądź zaprzeczy występowaniu nowotworu.

test raka skuteczność leczenia onkologicznego

CNI Monitor

Test na skuteczność leczenia onkologicznego

CNI Monitor jest badaniem monitorującym i przeznaczonym do bieżącej oceny wyniku leczenia, poprzez monitorowanie nowotworowych „odcisków palca” w osoczu krwi w trakcie leczenia. Badanie CNI Monitor ma pomóc onkologom w podejmowaniu ważnych decyzji, dotyczących ewentualnej zmiany sposobu leczenia i/lub oceny skuteczności zabiegów onkologicznych i monitorowania pacjenta.

Więcej informacji
Co robić?

Jeśli masz skierowanie na chemioterapię, immunoterapię lub radioterapię, ale chcesz upewnić się do skuteczności leczenia przed zastosowaniem wszystkich serii zabiegów, należy przed pierwszą serią skonsultować się z lekarzem specjalistą – onkologiem.

Masz 3 sposoby działania:

 • Skorzystać z porady w placówce partnerskiej MCD.
 • Skontaktować się bezpośrednio z lekarzem autoryzowanym MCD .Zamów badanie na naszej stronie internetowej.
 • Skontaktować się z Twoim lekarzem prowadzącym w wybranej placówce medycznej, najlepiej z listy autoryzowanych lekarzy MCD. Lekarz może się skontaktować ze Sztabem Medycznym MCD, aby omówić wynik badania.

Jeśli otrzymasz skierowanie od lekarza prowadzącego, należy zamówić test CNI Monitor (test na skuteczność leczenia onkologicznego), a następnie udać się na badanie krwi do punktu z listy autoryzowanych laboratoriów MCD.

Po otrzymaniu pierwszej serii zabiegów należy ponownie przeprowadzić badanie CNI Monitor.

W ciągu 14-21 dni od realizacji badania lekarz prowadzący otrzyma Twoje wyniki badania i omówi je z pacjentem.

Gdzie będą się odbywać badania krwi? Jak szybko otrzymam wyniki badań?

Badanie, po pobraniu i wysłaniu próbki krwi przez pacjenta będzie się odbywać w certyfikowanym laboratorium Chronix Biomedical w Niemczech.

Wyniki badań będą gotowe w ciągu 14 – 21 dni od daty badania. Wyniki zostaną przesłane do lekarza prowadzącego, z listy autoryzowanych lekarzy Modern Cancer Diagnostics lub do autoryzowanej partnerskiej placówki medycznej.

test-raka-przebieg-badania

Różne scenariusze po uzyskaniu wyniku CNI

Test raka - scenariusz

Test Chronix Biomedical jest wynikiem intensywnych badań naukowych i jego skuteczność ulega ciągłym udoskonaleniom, a zastosowanie dla poszczególnych rodzajów raka podlega badaniom klinicznym. Tym niemniej, jak każdy tego typu test diagnostyczny, daje on niewielki procent niezauważonych wskazań chorobowych i pewien procent wskazań mylnych (wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne).

Ścieżka Pacjenta

 • test-raka-telefon
  1 Skonsultuj się z autoryzowanym lekarzem, placówką partnerską lub biurem medycznym MCD
 • test-raka-zamow
  2 Zamów badanie
 • test-raka-badanie
  3 Zrób badanie krwi w autoryzowanym laboratorium
 • test-raka-wynik
  4 Po 14-21 dniach otrzymasz wyniki badania
 • test-raka-konsultacja
  5 Wyniki badania skonsultuje z Tobą lekarz prowadzący