Specjaliści o naszych testach

Badanie monitorujące CNI Monitor ma daleko idące konsekwencje. U pacjentów z nowotworem nadal często stosuje się chemioterapię; wyobraźcie sobie możliwość poinformowania pacjenta po jednym cyklu chemioterapii, że ona u nich nie działa. Wtedy nie będą musieli przechodzić kolejnych pięciu cykli przyjmowania toksycznych leków, które mogą im szkodzić. Możemy więc stosować nasze badanie monitorujące, aby zobaczyć, jak pacjent reaguje na terapię, aż trafimy na tą właściwą, która zadziała. W przypadku immunoterapii, ma to podwójne znaczenie – „Badanie może nie tylko uchronić pacjenta przed kontynuowaniem toksycznej terapii, która nie działa, przy immunoterapii ważny jest czynnik kosztów, ponieważ ta grupa leków jest niezmiernie droga.

Howard Urnovitz, CEO Chronix Biomedical

Istnieją trzy potencjalne scenariusze, gdy otrzymujemy wynik Badania Potwierdzającego (CNI Second Opinion). Jeśli wynik CNI jest niski i jeśli np. mammografia nie budzi zastrzeżeń, to pierwszy scenariusz przewiduje, że lekarz powinien spotkać się z pacjentką za rok. W drugim scenariuszu wynik CNI jest podejrzanie wysoki, wtedy lekarz może powiedzieć ``spotkajmy się znowu za 3-6 miesięcy``. Jeśli wynik CNI jest powyżej statystycznego progu, należy wysłać pacjenta na biopsję. Następnie, jeśli biopsja potwierdza występowanie nowotworu, a pacjent zostaje poddany leczeniu, to wtedy stosujemy monitorowanie (CNI Monitor), w celu sprawdzenia, czy leczenie działa.

Howard Urnovitz, CEO Chronix Biomedical

Ograniczona wiarygodność diagnostyczna stężenia PSA jak i biopsji stercza, jej inwazyjność oraz narastająca lekooporność bakterii końcowego odcinka przewodu pokarmowego, sprawia, że poszukujemy sposobu na ograniczenie liczby biopsji w procesie diagnostycznym. ``Z olbrzymim zadowoleniem należy przyjąć pojawienie się na naszym rynku testu „ CNI Second Opinion``, firmy Chronix Biomedical, opartego na wykorzystaniu analizy niestabilności chromosomalnej pozakomórkowego DNA w surowicy chorych na raka stercza. W odróżnieniu od innych testów genetycznych opartych na poszukiwaniu swoistych mutacji pojedynczych genów, ten test oparty jest na identyfikacji zmian w całym genomie. Wstępne doniesienia sugerują, iż przewyższa on skutecznością inne znane dotychczas testy (AUC 0.92). Jeżeli tylko część chorych z podwyższonym PSA, będzie mogła uniknąć biopsji stercza, będziemy mogli uznać jego przydatność w codziennej praktyce.``

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borkowski, Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2002 – 2015 Przewodniczący Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Pobranie materiału genetycznego z guza jest technicznie łatwiejsze i otrzymujemy tą drogą większą ilość materiału do badań. Płynna biopsja to metoda dużo bardziej złożona. Analiza materiału genetycznego jest dużo bardziej skomplikowana technicznie. Jednak wyniki, które otrzymujemy na jej podstawie, pozwalają wnioskować, czy w danym organizmie rozwija się nowotwór złośliwy. Jest to również znacznie mniej inwazyjna technika z punktu widzenia pacjenta.

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, specjalista ginekologii i ginekologii onkologicznej, wieloletni kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Z olbrzymim zadowoleniem należy przyjąć pojawienie się na naszym rynku testu CNI Second Opinion, firmy Chronix Biomedical, opartego na wykorzystaniu analizy niestabilności chromosomalnej pozakomórkowego DNA w surowicy chorych na raka stercza. W odróżnieniu od innych testów genetycznych opartych na poszukiwaniu swoistych mutacji pojedynczych genów, ten test oparty jest na identyfikacji zmian w całym genomie.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borkowski, Profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2002 – 2015 Przewodniczący Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Płynna biopsja to narzędzie, które sprawdza się w diagnostyce nowotworów złośliwych. Materiał genetyczny, który otrzymujemy na podstawie tego badania jest w pełni wartościowy. Czułość testu CNI w przypadku wykrywania nowotworów piersi wynosi ponad 90%.

Dr n. med. Monika Nagadowska, Klinika Nowotworów Piersi Centrum Onkologii w Warszawie.

Test CNI Monitor może być skutecznym narzędziem do monitorowania postępów leczenia. Szybka informacja o skuteczności zastosowanej terapii jest bardzo ważna. Na podstawie wskaźnika CNI możemy zdobyć taką wiedzę.

Dr n. med. Monika Nagadowska, Klinika Nowotworów Piersi Centrum Onkologii w Warszawie

Płynna biopsja i test CNI Monitor to rozwiązanie, które doskonale nadaje się do kontroli wyników zastosowanej terapii. Pokazuje, w jaki sposób przebiega leczenie.

Prof. dr hab. n. med. Janusz A. Siedlecki, kierownik Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej w Warszawie.

Rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa są tak dobre jak diagnosta, który je wykonuje. To jest problem z wszystkimi badaniami obrazowymi.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, urolog, kierownik Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Klasyczne, akademickie podejście i CNI Monitor powinny się wzajemnie wspierać. Jeśli, np. badanie obrazowe nie wykaże zmian, a przeprowadzony test CNI Monitor stwierdzi, że we krwi krążą nadal komórki nowotworowe, to terapia nie wyeliminowała całego nowotworu.

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, specjalista ginekologii i ginekologii onkologicznej, wieloletni kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Badania obrazowe to wiodący kierunek w monitorowaniu skuteczności terapii. Test CNI Monitor to równie ciekawe badanie. Klasyczne, akademickie podejście i CNI Monitor powinny się wzajemnie wspierać. Jeśli, np. badanie obrazowe nie wykaże zmian, a przeprowadzony test CNI Monitor stwierdzi, że we krwi krążą nadal komórki nowotworowe, to terapia nie wyeliminowała całego nowotworu.

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, specjalista ginekologii i ginekologii onkologicznej, wieloletni kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Zobacz więcej wypowiedzi ekspertów na stronie Chronix Biomedical