Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski

Specjalista ginekologii i ginekologii onkologicznej. Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Przewodniczący Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.W pracy klinicznej największą uwagę poświęca onkologii ginekologicznej, endoskopii ginekologicznej, uroginekologii i endokrynologii ginekologicznej. Autor ponad 300 prac i doniesień zjazdowych. Nagrodzony przez Ministra Zdrowia za działalność na polu naukowym. Członek komitetów redakcyjnych wielu wydawnictw profesjonalnych. Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „Pro-Salutem”.